Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 14. The world cup

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:41' 21-03-2009
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
Choose the best answer ( a,b ,c or d)
Where was the 2002 World Cup held?
a. Japan
South Korea
c. Brazil
Both a and b
a
b
c
d
d
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Congratulation! You’re right.
2. Which team became the champion then?
France
England
c. Germany
Brazil
a
d
c
b
b
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Congratulation! You’re right.
3.Which team was the runner- up?
France
The USA
Italy
Germany
b
d
c
a
a
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Congratulation! You’re right.
4. How often is World Cup held?
Every 2 years
Every 5 years
c. Every year
Every 4 years
b
d
a
c
c
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Sorry, You’re wrong.
Congratulation! You’re right.
Saturday, March 21st , 2009
I. Vocabulary:
.Trophy: [`trəufi] (n)
2. Championship: [`t∫æmpjən∫ip] (n)
chức vô địch
Tournament: [`tɔ:nəmənt] (n)
vòng thi đấu
4. Elimination: [i,limi`nei∫n] (n)
cuộc đấu loại
6. Witness: [`witnis] (n)/ ( v)
sự chứng kiến / chứng kiến
7. To host: [houst] (v)
đăng cai ,tổ chức
8. To gain a victory over smb:= win over smb / beat smb
Giành được chiến thắng trước ai đó
cúp
II. Checking vocabulary:Rub out and remember
Globe: [gləub] (n)
địa cầu, trái đất, thế giới
1
3.
5.
Listen to the tape , after that you have
3 minutes to read the text in silence.
Then do the task follow .
The words in A appear in the reading passage.
Match them with their definitions in B
Matching ( Pair work)
Scan the text and complete each of the
following sentences with a word or a number.
( pair work)
1. Only _________teams competed in the first World Cup.
2. Today the final tournament of the World Cup has
_________ teams
3. The team which was defeated in the first World Cup
final was _____________
4. The final match of the 2002 World Cup attracted a television
audience of over____________ billion viewers.
5. After FIFA’ s first meeting, ___________ years had passed
before the first World Cup was held in Uruguay.
13
32
Argentina
one
26
Read the text again and decide whether the
following statements are true ( T) or false
( F). Correct the false ones
1. The first World Cup was held in Uruguay in 1904.
2. The World Cup is held every two years.
3. The World Cup is regarded as the world championship
of the sport.
4. Germany and Brazil played in the final match of the
2002 World Cup.
5. Brazil is the country that has played five times
in the World Cup.


T
F

1930

fourwon the World Cup
five times
Game: Lucky star.
a
b
c
d
e
f
3
5
2
1
4
Complete the table below then talk about these events:
Figures
Events
1904
13
1930
17
32
2002
Eg: 1904 is the year when FIFA was set up.
FIFA was set up.
Number of teams taking part in the first World Cup.
The first World Cup was held.
Number of World Cup tournaments people had witnessed
up to 2002.
The number of finalists after competing in elimination games
into the next World Cup.
The first time World Cup was held in Asia and hosted by two nations.
1. Trophy: [`trəufi] (n)
Tournament [`tɔ:nəmənt]
Globe
1. Learn by heart all new words
2. Prepare the next period of the
lesson
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓