Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

1423620.jpg";i:1;i:156;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Vũ Thanh Huơng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/caonguyenmocchau
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Là Giáo viên giỏi nhiều năm
Xác thực bởi Nguyễn Hông Vân, Xa Vắng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này