Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

12 điều giáo viên cần biết

1886556 1. Soạn thảo văn bản (MS Word, Writer, ...) Dùng để soạn giáo án, văn bản,… 2. Bảng tính điện tử (MS Excel) Dùng để thống kê, tính điểm,… 3. Trình diễn điện tử (MS PowerPoint, Violet, ...) Dùng để giảng dạy bài giảng điện tử, báo cáo, trình bày một vấn đề nào đó 4. Sử dụng trình duyệt web (Mozilla FireFox, Internet Explorer, ...) Dùng để trao đổi và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet hoặc mạng nội bộ của cơ quan. 5. Thiết kế trang web,...